Piotr Domagała

Moje zainteresowania naukowe skupiają wokół informatyki oraz jej wykorzystaniu w dziedzinie wiedzy jaką jest zarządzanie. Zajmuje się nowoczesnymi technologiami z obszaru Internetu Rzeczy (IoT), chmury obliczeniowej (cloud computing) oraz Big Data i ich zastosowaniu w kontekście zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie oraz zarządzaniu projektami informatycznymi.

Dotychczasowe wystąpienia i publikacje:

  1. Framework Scrum jako wsparcie dla innowacyjnego zarządzania projektami w branży IT, Development of rgions and oragnizations – challanges for economics and management sciences. The leader of the XXI century (str. 68-77), Politechnika Lubelska, Lublin,  2017, ISBN 978-83-7947-270-3
  2. The Role of Knowledge Management in IT Projects, AI4KM 2017, Melbourne, Australia (oczekuje na publikację w magazynie naukowym Springer)
  3. Internet of Things and Big Data technologies as an opportunity for organizations based on Knowledge Management, ICII Conference 2019, Kapsztad (RPA)  (wystąpienie i publikacja w materiałąch post-konferencyjnych str. 103-107)
ICII 2019, Kapsztad (RPA)
ICII 2019, Kapsztad (RPA)
AI4KM 2017, Melbourne (Australia)